Ir directamente al contenido

Hasta un 70% de descuento hoy

  Villkor och bestämmelser

  ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

  ---

  ÖVERSIKT

  Denna webbplats drivs av Jomayli. På denna webbplats hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Jomayli. Jomayli tillhandahåller denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga för dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.
  Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa en av våra produkter ingår du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkor", "Villkor", "Villkor"), inklusive ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa försäljnings- och användningsvillkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till användare som surfar på webbplatsen, som är leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.
  Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds på den. Om dessa allmänna villkor för försäljning och användning anses vara ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa allmänna villkor för försäljning och användning.
  Alla nya funktioner och verktyg som kommer att läggas till i denna butik vid ett senare tillfälle kommer också att omfattas av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för att se om några ändringar har gjorts. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.
  Vår butik ligger hos Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.


  ARTIKEL 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINEBUTIK
  Genom att acceptera dessa försäljnings- och användarvillkor förklarar du att du har uppnått myndighetsåldern i det land, den stat eller den provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta minderåriga i din vård att använda denna webbplats.
  Det är förbjudet att använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, genom att använda tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
  Du får inte överföra några maskar, virus eller annan kod av destruktiv natur.
  Alla brott mot eller överträdelser av dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

  ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
  Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till tjänsterna för vilken person som helst, när som helst och av vilken anledning som helst.
  Du förstår att ditt Innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat, och detta kan innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring via nätverk.
  Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd.
  De rubriker som används i detta Avtal är inkluderade för din bekvämlighet, och kommer inte att begränsa eller påverka dessa Villkor.

  ARTIKEL 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET
  Vi ansvarar inte för om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte vara din enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.
  Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte uppdaterad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

  ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
  Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.
  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (och någon del eller något innehåll i Tjänsten) utan föregående meddelande.
  Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella prisändringar, avstängning eller nedläggning av Tjänsten.

  ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
  Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online på vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan finnas tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår returpolicy.
  Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.
  Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda en produkt. Alla tjänster eller produkter som erbjuds på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.
  Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du erhåller eller köper kommer att uppfylla dina förväntningar, och vi garanterar inte heller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

  ARTIKEL 6 - KORREKTHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
  Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vårt eget gottfinnande, kan tyckas komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.
  Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs via vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.
  För mer information, se vår Returpolicy.

  ARTIKEL 7 - VALFRIA VERKTYG
  Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon övervakning, kontroll eller inflytande över.
  Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet", utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som uppstår ur eller i samband med användningen av dessa valfria verktyg från tredje part.
  Om du använder de valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör läsa de villkor och bestämmelser enligt vilka sådana verktyg erbjuds av den tillämpliga tredjepartsleverantören.
  Vi kan också komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser) i framtiden. Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användningsvillkor.

  ARTIKEL 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART
  Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part.
  Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten på sådana webbplatser, och vi garanterar inte eller tar något ansvar för något innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller annat material som är tillgängligt på eller från sådana tredje parts webbplatser.
  Vi ansvarar inte för någon skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som utförs i samband med dessa tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Eventuella klagomål, anspråk, problem eller frågor om dessa tredje parters produkter ska riktas till samma tredje parter.

  ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA ANVÄNDARFÖRSLAG
  Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt "Kommentarer"), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla Kommentarer du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för några kommentarer; (2) betala ersättning till någon för några kommentarer som tillhandahålls; eller (3) svara på några kommentarer.
  Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser, efter eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, förtalande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa villkor för försäljning och användning.
  Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, ärekränkande, stötande eller obscent innehåll, och de kommer inte heller att innehålla datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon associerad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du publicerar och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar och frånsäger oss allt ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part publicerar.

  ARTIKEL 10 - PERSONLIG INFORMATION
  Inlämnandet av dina personuppgifter i vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att ta del av vår Integritetspolicy.

  ARTIKEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
  Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar, om någon information på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).
  Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i Tjänsten eller på någon annan tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget fast datum för uppdatering eller uppdatering i Tjänsten eller på någon annan associerad webbplats bör åberopas för att dra slutsatsen att informationen i Tjänsten eller på någon annan associerad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


  ARTIKEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
  Utöver de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) för att förmå andra att göra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot någon statlig, federal, provinsiell eller internationell lag, regel eller förordning; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra eller någon tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera någon baserat på kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som försämrar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad, oberoende eller webbplats; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att spamma, phisha, kapa en domän, utpressa information, surfa, söka eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att bryta mot eller kringgå säkerhetsåtgärderna i vår Tjänst, någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.

  ARTIKEL 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR
  Vi garanterar inte och gör inga utfästelser om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.
  Vi garanterar inte att några resultat som kan erhållas genom användning av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
  Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.
  Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) till dig "som den är" och "som tillgänglig" för din användning utan representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
  Under inga omständigheter ska Jomayli, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller direkt, indirekt, tillfällig, straff, speciell eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig i kontrakt, tort (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon tjänst eller produkt från tjänsten, eller med avseende på något annat krav som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som härrör från din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller annars görs tillgängligt via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.
  ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING
  Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Jomayli, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, gjorda av någon tredje part på grund av eller till följd av din överträdelse av dessa villkor för försäljning och användning eller de dokument som avses häri, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheter för en tredje part.

  ARTIKEL 15 - AVSKILJBARHET
  Om någon bestämmelse i dessa Försäljnings- och användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, kan en sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses avskild från dessa Försäljnings- och användarvillkor, en sådan avskiljning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några återstående bestämmelser.

  ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING
  De skyldigheter och ansvar som parterna ådragit sig före dagen för uppsägningen ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta Avtal.
  Dessa Försäljnings- och användningsvillkor gäller om och tills de sägs upp av någon av er. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
  Om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att du misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan meddelande till dig och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


  ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG
  Dessa försäljnings- och användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med tillämplig lag.

  ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN
  Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på denna sida.
  Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publiceringen av eventuella ändringar i dessa försäljnings- och användningsvillkor innebär att du godkänner dessa ändringar.

  ARTIKEL 20 - KONTAKTUPPGIFTER
  Frågor om de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren ska skickas till oss på jomayli.infos@gmail.com.

  98% de satisfacción del cliente

  A más del 98% de nuestros clientes les gustan nuestros productos y los recomiendan a otros.

  Nuestra garantía

  Disfrute de una garantía de devolución del dinero de 14 días desde el momento en que reciba el producto.

  Calidad de primera clase

  Garantizamos la máxima calidad de todos nuestros productos.

  Servicio de atención al cliente de primera clase

  Un equipo especializado de atención al cliente está a su disposición todos los días y a todas horas.